Menslievende zorg is de drijfveer voor de begeleiding die ik bied aan medemensen. Ik wil graag mensen ondersteunen in het ontwikkelen van hun eigen mogelijkheden. In mooie termen heet dat “het bevorderen van de zelfredzaamheid”. Elk mens is uniek en heeft unieke talenten. De begeleiding bied ik zowel individueel als in groepsverband en wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

www.atelierA93.nl is mijn website voor de creatieve dagbesteding.

De inzet van de begeleiding valt binnen de activiteiten die de AWBZ stelt zoals:

  • het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen;
  • het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie;
  • het oefenen met het aanbrengen van structuur c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben;
  • het bieden van toezicht.

De begeleiding kan worden ingezet met een persoonsgebonden budget (PGB).

Voor de inzet van de begeleiding werken we met een begeleidingsplan waarin we samen de doelen stellen waar we voor een bepaalde periode mee gaan werken. We evalueren het plan ongeveer één keer per half jaar.

Vraag rustig een vrijblijvend gesprek aan of kom eens kijken in mijn atelier A93 waar de begeleiding in groep wordt geboden. Klik hier voor de website van Atelier A93 voor meer informatie..